Skip to main content Skip to login Skip to sitemap

Der Geschmack von Wasser

Der Geschmack von Wasser

Romaanissa maapallon lämpeneminen on muuttanut maailman poliittisen kartan. Kiina hallitsee nyt koko Eurooppaa. Skandinavian Unionissa asuva 17-vuotias Noria opiskelee tullakseen teemestariksi kuten isänsä. I romanen har den globala uppvärmningen ritat om hela världens politiska landskap. Kina regerar över Europa och den Skandinaviska unionen där sjuttonåriga Noria studerar för att få bli temästare som sin far.

Log in

Book info

Author Itäranta, Emmi.
Reader My Rosas, Melanie
Language ger
Duration 10 h 8 min
Publication info Helsinki Celia 2016 (Helsinki Silencio 2016)
Physical description äänikirja Daisy 2.02 (10 h 8 min)
Publication info München, Deutscher Taschenbuch Verlag 2014. 337 s.. 978-3-423-65009-0.
Keywords dystopiat dystopier teceremonier teeseremoniat vattentillgångar knapphet vesivarat niukkuus