Skip to main content Skip to login Skip to sitemap

Gromit samlar sig

Gromit samlar sig

Träffsäkra iakttagelser och roliga ordval präglar författarens verser, publicerade under signaturen Gromit i Hufvudstadsbladet. I den här boken har samlats ett hundratal verser.

Log in

Book info

Author Huldén, Henrik.
Reader Wentzel, Tom
Language swe
Duration 1 h 20 min
Publication info Helsingfors Celia 2015 (Helsingfors Synskadades Centralförbund 2015)
Physical description talbok Daisy 2.02 (1 h 20 min)
Publication info [Helsingfors], Litorale 2014. 105 s.. 978-952-5045-62-8.
Keywords dikter finlandssvensk litteratur finlandssvenska slutrim verser