Skip to main content Skip to login Skip to sitemap

Menestyvän työyhteisön pelisäännöt

Menestyvän työyhteisön pelisäännöt

Työelämässä pärjäämiseen vaaditaan toimiva työyhteisö, jonka kehittäminen kuuluu kaikille organisaatiossa työskenteleville. Kirja opastaa jokaisen työntekijän omaan ammatilliseen kasvuun, selventää esimiehen ja alaisen tehtäviä, selvittää henkilökemiaongelmia, työssä viihtymistä ja toimivan työyhteisön piirteitä.

Log in

Book info

Author Järvinen, Pekka.
Reader Mansikka Saila
Language fin
Duration 6 h 19 min
Publication info Helsinki Celia 2012 (Helsinki Näkövammaisten Keskusliitto 2012)
Physical description äänikirja Daisy 2.02 (6 h 19 min)
Series Ekonomia
Original publication info Helsinki, WSOYpro 2008. 165 s.. 978-951-0-34688-4.
Keywords esimiehet johtaminen konfliktit organisaatiopsykologia stressi työelämä jaksaminen työpsykologia työyhteisöt kehittäminen työyhteisöt ongelmat