Skip to main content Skip to login Skip to sitemap

Diktonius : ett liv

Diktonius : ett liv

Elmer Diktonius (1896-1961) är en av de centrala finlandssvenska 20-talsmodernisterna. Donner försöker förstå Diktonius liv på ett mera nyanserat och levande sätt. Genom Diktonius tänker Donner också över sitt eget liv som författare och ung radikal.

Log in

Book info

Author Donner, Jörn.
Reader Dammert, Pontus
Language swe
Duration 13 h 59 min
Publication info Helsingfors Celia 2011 (Helsingfors Synskadades Centralförbund 2011)
Physical description talbok Daisy 2.02 (13 h 59 min)
Publication info Helsingfors, Schildts 2007. 347 s.. 978-951-50-1694-2.
Keywords diktare finlandssvensk litteratur lyrik finlandssvenska