Skip to main content Skip to login Skip to sitemap

Mitä on filosofia?

Mitä on filosofia?

Suomalaisfilosofit tarkastelevat artikkelikokoelmassa filosofian luonnetta ja perusteita sekä filosofian suhdetta ihmisenä olemisen kysymyksiin, yhteiskuntaan ja maailmaan. Peruskysymyksiin tarjotaan uusia ja ajatuksia herättäviä näkökulmia.

Log in

Book info

Reader Lehtimäki-Ristoja, Aulikki
Language fin
Duration 12 h 47 min
Publication info Helsinki Celia 2010 (Helsinki Celia 2010)
Physical description äänikirja Daisy 2.02 (12 h 47 min)
Publication info Helsinki, Gaudeamus 2010. 308 s. 978-952-495-153-1.
Keywords elämänfilosofia estetiikka fenomenologia filosofia metafysiikka naturalismi pragmatismi uskonnonfilosofia yhteiskuntafilosofia