Skip to main content Skip to login Skip to sitemap

Kulttuurin muuttuvat kasvot : johdatusta etnologiatieteisiin

Kulttuurin muuttuvat kasvot : johdatusta etnologiatieteisiin

Artikkelikokoelma valottaa eri näkökulmista etnologiaa, folkloristiikkaa ja kulttuuriantropologiaa tiedealoina. Tieteellisissä artikkeleissa käsitellään näiden tieteenalojen historiaa, kehittymistä, viitekehyksiä, käsitteitä, tutkimusmenetelmiä ja tutkimuskohteita. Tekstien yhteisenä juonteena on ihminen kulttuuriolentona. Oppikirja.

Log in

Book info

Reader Varhee, Terttu
Language fin
Duration 13 h 38 min
Publication info Helsinki Celia 2009 (Helsinki Celia 2009)
Physical description äänikirja Daisy 2.02 (13 h 38 min)
Level of education Korkeakoulu
Publication info Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1999. 287 s.. 951-746-065-1.
Keywords folkloristiikka kansatiede kulttuuriantropologia perinnetieteet tutkimus tutkimusmenetelmät