Skip to main content Skip to login Skip to sitemap

Integraation teoria

Integraation teoria

Teos sopii oppikirjaksi Eurooppa-opintoihin ja muihin yhteiskuntatieteisiin. Teoksessa hahmotellaan Euroopan integraation tutkimuksen päälinjoja ja integraatiotutkimuksen historiaa. Politiikan tutkimuksen painopistealueiden ja keskeisten teoreettisten lähestymistapojen lisäksi selvitetään sitä, miten kansainvälisten suhteiden tutkimus on tarkastellut integraatiota ja Euroopan unionia. Oppikirja.

Log in

Book info

Reader koneääni, Esa
Language fin
Duration 12 h 6 min
Publication info Helsinki Celia 2009 (Helsinki Celia 2009)
Physical description DaisyTrio 2.02 (12 h 6 min)
Level of education Korkeakoulu
Publication info Helsinki, Gaudeamus 2007. 181 s.. 978-952-495-042-8.
Keywords demokratia Euroopan unioni kansainväliset suhteet poliittinen integraatio poliittiset järjestelmät politiikantutkimus sosiaalinen integraatio taloudellinen integraatio