Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Information för vårdnadshavare och vårdnadshavarens samtycke

Information för vårdnadshavare

Kortfattad information om Celias talbokstjänst finns på första sidan av den tvåsidiga blanketten. På den andra sidan ger vårdnadshavaren sitt samtycke till att eleven får registreras i tjänsten. Du kan använda dig av blanketten till lämpliga delar.

Tillstånd av vårdnadshavaren för att registrera barnet

Vårdnadshavaren bör ge sitt samtycke till att en elev under 15 år registreras i Celias talbokstjänst. En speciallärare kan be om tillstånd på flera olika sätt.

  • Be om vårdnadshavarens samtycke via ett e-postmeddelande eller Wilmameddelande. I meddelandet kan du använda till exempel texten som finns på ovan nämnda blankett.
  • Du kan även muntligt be om tillstånd i samband med ett samtal med vårdnadshavaren.
  • Celia behöver inte ett skriftligt bevis på vårdnadshavarens samtycke till att barnet får registreras. Den undertecknade blanketten behöver inte sparas.