Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Läromedel för elever med synskada

På den här sidan hittar du mer information om läromedel för elever med synskador och om att låna dem.

Hur och med vilka inloggningsuppgifter kan man låna

 • Punktskriftsböckerna skickas till den adress som angetts för användarnamnet (börjar med Cela). Därför behövs två olika användarnamn för att låna punktskriftsböcker:
  • Läroböcker i punktskrift och punktskriftsböcker som används i skolan lånas med skolans användarnamn.
  • De punktskriftsböcker som eleven mest använder hemma beställs med elevens användarnamn.
 • Webblyssnares tal-, Luetus- och elektroniska böcker lånad med elevens användarnamn.
 • Luetus- och e-böcker för elever som använder CD-skivor lånas med skolans användarnamn. Elektroniska böcker och Luetus-böcker är endast tillgängliga via webben.
 • För att en skola eller en elev ska kunna låna punktskrifts-, e- och Luetus-böcker måste dessa typer av material ha antecknats i kunduppgifterna. Uppgifterna kan kontrolleras genom Egna uppgifter i Celianet. Om någon typ av material saknas kan man lägga till dem via Celias kundtjänst, tjanster@celia.fi.
  • En del användare kan inte se eller låna material avsedda för kunder med synskada p.g.a. ett fel i Celianet. Då kan man låna materialet genom att kontakta Celias kundtjänst tjanster@celia.fi.

 Sökanvisningar

 • Man kan söka böcker genom att skriva t.ex. följande i sökfältet på Celianets förstasida:
  • synskadade
  • punktskriftsbok lp 2016
  • talbok lp 2016 grundskola
  • punktskriftsbok matematik
  • luetus matematik grundskola
  • reliefbilder
 • I appen Pratsam Reader kan man endast söka och låna tal- och DaisyTrio-böcker, i Celianet finns alla typer av material.
 • Ytterligare information om att söka läroböcker.

Tidsfrister

 • Vänligen låna de läroböcker i punktskrift som redan finns i Celias samling i god tid innan föregående termins slut.
  • Läroböcker i punktskrift med bilagor som behövs på höstterminen borde lånas i maj och
  • läroböcker i punktskrift med bilagor som behövs på vårterminen borde lånas i oktober.
 • Om den lärobok i punktskrift som behövs inte finns i Celias samling kan man göra ett anskaffningsförslag om boken. Läs mer om anskaffningsförslag.

Framställningsgrunder

 • Under hösten 2018 kommer hit information om grunderna för att framställa material för studerande med synskada i ett nötskal och en länk till ytterligare information.

Information om synskador