Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Information till högskolor om tillgängligt material för urvalsprov

Tillgängligt material för urvalsprov

Celia kan erbjuda:

  • tillgängligt förhandsmaterial för urvalsprov på den sökandes förslag
  • urvalsprov i tillgängligt format på högskolans beställning

Tillgängligt förhandsmaterial för urvalsprov är avgiftsfritt för Celias kunder. Tillgängliga urvalsprov som högskolor beställer är avgiftsbelagda för högskolorna.

Om högskolan utarbetar egna tillgängliga urvalsprov, kan tips och råd gällande tillgänglighet för provfilerna och provmaterialet fås per epost: saavutettavuus@celia.fi.

Mer information om avgifterna: Undervisnings- och kulturministeriets förordning
om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2022,  1022/2021 (Finlex). År 2023: Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Tillgänglighetsbiblioteket Celia, numret 976/2022.