Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Tillgängliga böcker för högskolestudier

Celia erbjuder högskolestuderande med läsnedsättning som studerar i Finland de tentamens- och kursböcker som de behöver i tillgängligt format.

Celia producerar kurs- och urvalsprovböcker för personer med läsnedsättning

Man kan lämna in anskaffningsönskemål till Celia om kursböcker som saknas. Celia framställer högskolematerial för sitt eget urval, om en bok inte finns tillgänglig för kunden i ett lämpligt, tillgängligt format på annat håll. Kontrollera tillgången innan du gör ett förslag om anskaffning.

Celia producerar beställningar som har kommit in till ett överenskommet datum av urvalsprovböcker till högskolor. Materialet produceras i tillgängligt format för sökande med läsnedsättningar. De som söker till högskolor utanför den gemensamma antagningen borde kontakta Celias kundtjänst om urvalsprovmaterialet.