Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Vanliga frågor om applikationen Pratsam Reader

Vanliga frågor om applikationen Pratsam Reader

Allmänt om applikationen Pratsam Reader och hur applikationen kan skaffa

Vad är Pratsam Reader-applikationen?

Varför lönar det sig att ladda ner Pratsam Reader-applikationen?

Var kan jag ladda ner Pratsam Reader-applikationen?

Hur får jag användarkoderna för Pratsam Reader-applikationen?

Är Pratsam Reader-lösenordet samma som när jag loggar in i Celianet?

Kostar Pratsam Reader-applikationen eller dess användning något för mig?

I vilka enheter kan jag ladda ner Pratsam Reader-applikationen?

Hurdant operativsystem ska enheten ha?

Hur mycket minne ska enheten ha?

Kan Pratsam Reader-applikationen laddas ner i en Windows-telefon?

Kan jag lyssna på böcker också på datorn?

Jag har Voice of Daisy eller något annat motsvarande avgiftsbelagt läsprogram i min enhet – kan jag fortfarande lyssna på böcker med det? Kan jag också ladda ner Pratsam-applikationen i min enhet?

Jag får CD-skivor från Celia och jag har inte tidigare laddat ner eller lyssnat på böcker på nätet. Får jag fortfarande skivor när jag börjar använda Pratsam Reader-applikationen?

Vart ska jag vända mig för att ge respons på Pratsam Reader-applikationen?

Lyssna på talböcker med applikationen Pratsam Reader

Varifrån kommer böckerna till Pratsam-applikationen?

Varför kan inte böcker lånas direkt i applikationen?

Vilka böcker kan jag lyssna på med Pratsam Reader-applikationen?

Blir de lånade böckerna permanent i applikationen eller i min enhet?

Behöver jag en internetanslutning för att lyssna på böcker?

Tar böckerna utrymme i enhetens minne?

Kan böcker flyttas från applikationen till någon annanstans, till exempel till enhetens spellista eller datorn?

Vilka funktioner har Pratsam-applikationen?

Är Pratsam Reader-applikationen ett Daisy-läsprogram?

Kan jag justera ljudvolymen/tonhöjden/fonten/bakgrundsfärgen osv. i Pratsam Reader?

Var får jag hjälp för att använda applikationen?

Hur lyssnar jag på läroböcker som jag har köpt i nätbutiken Oppari med applikationen Pratsam Reader?

Hur kan man logga ut från Pratsam Reader?

Hur tar mag bort en bok före förfallodagen?

Hur tar man bort en bok som hämtas för att lyssna offline?

ALLMÄNT OM PRATSAM READER-APPLIKATIONEN OCH HUR APPLIKATIONEN KAN SKAFFAS

Vad är Pratsam Reader-applikationen?

Pratsam Reader är ett läsprogram för talböcker som Celia erbjuder sina kunder gratis. Applikationen kan användas med smarttelefoner och surfplattor. Applikationen fungerar i enheter med iOS- eller Android-operativsystem.

Varför lönar det sig att ladda ner Pratsam Reader-applikationen?

Läsprogrammet är lätt att använda och ett gratis sätt att lyssna på Celias Daisy-talböcker med den egna mobilenheten oberoende av tid och plats.

Var kan jag ladda ner Pratsam Reader-applikationen?

Programmet kan laddas ner gratis från applikationsbutikerna App Store och Google Play.

Hur får jag användarkoderna för Pratsam Reader-applikationen?

Du får användarkoderna i ditt eget bibliotek. Om du redan är kund hos Celia, kan du begära koderna med en webblankett som finns ovan på denna sida.

Är Pratsam Reader-lösenordet samma som när jag loggar in i Celianet?

Nej. Du behöver ett eget lösenord för programmet. Du kan byta lösenordet i Celianet-webbtjänsten. Användarnamnet är samma för Celianet och Pratsam Reader.

Kostar Pratsam Reader-applikationen eller dess användning något för mig?

Applikationen är helt gratis för användaren.

I vilka enheter kan jag ladda ner Pratsam Reader-applikationen?

Applikationenn fungerar i alla enheter med iOS- och Android-operativsystem, i praktiken alltså i bland annat iPhone, iPad samt Samsungs surfplattor och smarttelefoner.

Hurdant operativsystem ska enheten ha?

En Android-enhet ska ha åtminstone Android 4- och en Apple iOs-enhet åtminstone iOS7-operativsystemet.

Hur mycket minne ska enheten ha?

Apparaten ska ha minst 6 Gb minne.

Kan Pratsam Reader-applikationen laddas ner i en Windows-telefon?

Pratsam Reader fungerar inte i Windows Phone-telefoner.

Kan jag lyssna på böcker också på datorn?

Talböcker kan lyssnas också på datorn antingen genom att lyssna direkt via Celianet eller genom att ladda ner boken på datorn och lyssna den med ett separat Daisy-läsprogram.

Jag har Voice of Daisy eller något annat motsvarande avgiftsbelagt läsprogram i min enhet – kan jag fortfarande lyssna på böcker med det? Kan jag också ladda ner Pratsam-applikationen i min enhet?

Du kan fortsätta att lyssna på böcker med ditt avgiftsbelagda program. Förutom detta kan du ladda ner och använda Celias eget läsprogram.

Jag får CD-skivor från Celia och jag har inte tidigare laddat ner eller lyssnat på böcker på nätet. Får jag fortfarande skivor när jag börjar använda Pratsam Reader-applikationen?

Du kan inte längre få skivor, när du börjar använda Pratsam Reader-applikationen. För att kunna använda applikationen, förutsätts att du lånar och laddar ner eller lyssnar på böcker via nätet, och då är det inte längre möjligt att låna skivor. Om du fortfarande behöver CD-skivor, kan du fråga om du kan låna dem på ditt eget bibliotek.

Vart ska jag vända mig för att ge respons på Pratsam Reader-applikationen?

Du kan skicka respons på Pratsam Reader-applikationen till Celias kundtjänst, till adressen palvelut@celia.fi. Du kan också gärna ställa frågor och ge respons på Celias Facebook-sida, om du är inloggad på Facebook. Du kan också läsa respons och frågor på Facebook-sidan utan att logga in dig.

LYSSNA PÅ TALBÖCKER MED APPLIKATIONEN PRATSAM READER

Varifrån kommer böckerna till Pratsam-applikationen?

Innan du kan lyssna på böcker ska du låna dem till Pratsam Reader via Celianet-webbtjänsten. Vid direktuppspelning förmedlas böckerna till programmet via nätet. Du kan också ladda ner eller överföra böcker till applikationen med hjälp av datorn.

Varför kan inte böcker lånas direkt i applikationen?

Celias bibliotekssystem stödjer ännu inte i detta skede denna funktion. Om det är svårt att låna böcker i applikationen via webbtjänsten, kan du automatiskt få bokklubbslån till applikationen. Fråga om detta på ditt bibliotek.

Vilka böcker kan jag lyssna på med Pratsam Reader-applikationen?

Med applikationen kan du lyssna på Daisy-talböcker och DaisyTrio-böcker som kan innehålla både text och bilder förutom ljud. Dessutom stödjer applikationen mp3-böcker.

Blir de lånade böckerna permanent i applikationen eller i min enhet?

Nej, inte ens nerladdade böcker blir kvar i enhetens minne. Böckerna kan läsas i 28 dygn efter lånandet. Du kan förlänga lånetiden lätt via Celianet.

Behöver jag en internetanslutning för att lyssna på böcker?

Du behöver en internetanslutning för att lyssna på böcker, om du inte laddar ner dem utan lyssnar på dem som direktsuppspelning. Via nätanslutningen kan du ladda ner böcker i enheten för att lyssna på dem off-line, då du kan lyssna på dem utan att du är ansluten till internet.

Tar böckerna utrymme i enhetens minne?

Böcker som laddats ner i enhetens minne tar utrymme i enhetens minne. Storleken på en talbok varierar mellan 100–500 Mb, så i det krävda minnet på 6 Gb ryms cirka 12–60 böcker. Läsprogrammet varnar om du inte har tillräckligt med minne för att ladda ner boken. Om du lyssnar på böcker utan att ladda ner dem, dvs. som direktuppspelning, tar de inte utrymme i enhetens minne.

Kan böcker flyttas från applikationen till någon annanstans, till exempel till enhetens spellista eller datorn?

Nej. Böcker som lånats till Pratsam-applikationen kan endast läsas med applikationen. Detta beror bl.a. på upphovsrätter.

Vilka funktioner har Pratsam-applikationen?

Du kan lyssna på talböcker direkt via nätet via Celias webbtjänst eller ladda ner böcker i enhetens minne, då du kan lyssna på dem utan att du är ansluten till internet. Nerladdade böcker kan inte överföras från enhetens minne till andra apparater. Du kan bläddra i talböckerna och lägga till bokmärken.

Är Pratsam Reader-applikationen ett Daisy-läsprogram?

Pratsam Reader-applikationen är ett Daisy-läsprogram. Dessutom stödjer den mp3-böcker.

Kan jag justera ljudvolymen/tonhöjden/fonten/bakgrundsfärgen osv. i Pratsam Reader?

I Pratsam Reader-applikationen kan du justera både ljudhastigheten och utseendet på applikationen, till exempel bakgrundsfärgen och radavståndet.

Var får jag hjälp för att använda applikationen?

Anvisningar i skriftlig form och i videoformat finns på denna sida. Anvisningar för användning av applikationen får du också på ditt bibliotek.

Hur lyssnar jag på läroböcker som jag har köpt i nätbutiken Oppari med applikationen Pratsam Reader?

Ladda ner läroboken via den länk som skickats till din e-post eller via Opparis beställningshistoria direkt i din enhet med vilken du ska lyssna på böcker. Öppna läsprogrammet Du hittar läroboken på fliken Mina filer i applikationen.

Hur kan man logga ut från Pratsam Reader?

Programmet har en separat meny med Logga ut – funktion. Om du använder en tablett, denna meny öppnas om du trycker på övre högra knappen. Mobiltelefonen versionen av programmet, är denna meny visas, om du trycker på den vänstra sidan av hemmet tangentknappen.

Hur tar mag bort en bok före förfallodagen?

En lånade bok kan man ta bort på bokhyllan. Det ligger en knapp på höger sida av boken. Om man trycka på knappen, öppnar menyn. Klicka på ‘Ta bort från bokhyllan’. Du kan också ta bort lånet i Mina lån sidan i Celianet.

Hur tar man bort en bok som hämtas för att lyssna offline?

En nerladdad bok du kan slå på bokhyllan. Det ligger en knapp på höger sida av boken. Om man trycka på knappen, öppnar menyn. Välj ‘Ta bot nedladdad fil’. På detta sätt enhetens minne är friade för annan användning.