Siirry sisältöön Siirry kirjautumiseen Siirry sivukarttaan

Kirjoja lääketieteestä, sairaanhoidosta ja sairauksista

Tähän on koottu kirjavinkkejä lääketiedettä, sairaanhoitoa, sairauksia ja terveyttä käsittelevistä Daisy Trio- ja äänikirjoista. Suurin osa on koneäänisiä, mutta osa on ihmislukijan lukemia kirjoja. Kirjat ovat pääosin korkeakouluasteen kirjoja, mutta joukossa on myös toisen asteen lähihoitajaopintoihin suunnattuja oppikirjoja ja yleistajuisia tietokirjoja.

Koneääniset kirjat:

Anatomia ja fysiologia : rakenteesta toimintaan 325971
Biofarmasia ja farmakokinetiikka Marvola, Martti 333791
Clinically Oriented Anatomy Moore, Keith L. 345059
Hoitotyön taidot ja toiminnot 310136
Laboratoriolääketiede 351351
Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja 325963
Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria 356500
Lääkehoito hoiva- ja hoitotyössä / Thurman Katri 333488
Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia 325782
Lääkärin käsikirja / 355970
Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Kirja 3: Infektiosairaudet /351175
Psykiatria 325119
Sairauksien hoitaminen / Iivanainen, Ansa 346760
Terveet jalat Saarikoski, Riitta 331414
Uusia hoitoja autoimmuunisairauksiin Haavisto, Maija 349532

Lukijan lukemat kirjat:

Diabetes 325541
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen / Ollila, Johanna 352887 (ihmisääninen Daisy Trio)
Lapsiperheen allergiaopas / Csonka, Péter 313478
Matka sydämeen / Borstel, Johannes Hinrich von 344222
Sydän paikallaan / Aaltonen, Mirva 348392 (ihmisääninen Daisy Trio)
Tautitehdas : miten ylidiagnostiikka tekee meistä sairaita / Pasternack, Iris 327536
Työkuntoon / Autio, Katariina 351566 (ihmisääninen Daisy Trio)