Siirry sisältöön Siirry kirjautumiseen Siirry sivukarttaan

Kirjoja lääketieteestä, sairaanhoidosta ja sairauksista

Tähän on koottu kirjavinkkejä lääketiedettä, sairaanhoitoa, sairauksia ja terveyttä käsittelevistä Daisy Trio- ja äänikirjoista. Suurin osa on koneäänisiä, mutta osa on ihmislukijan lukemia kirjoja. Kirjat ovat pääosin korkeakouluasteen kirjoja, mutta joukossa on myös toisen asteen lähihoitajaopintoihin suunnattuja oppikirjoja ja yleistajuisia tietokirjoja.

Koneääniset kirjat:
Akuuttihoito-opas / 358512
Anatomia ja fysiologia : rakenteesta toimintaan / 325971
Biofarmasia ja farmakokinetiikka / Marvola, Martti 333791
Clinically Oriented Anatomy / Moore, Keith L. 345059
Ensihoito / 357319
Hoitotiede / 365029
Hoitotyön taidot ja toiminnot / 310136
Laboratoriolääketiede / 351351
Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja / 325963
Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria / 356500
Lääkehoito hoiva- ja hoitotyössä / Thurman Katri 333488
Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia / 325782
Lääkärin käsikirja / 355970
Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Kirja 3: Infektiosairaudet /351175
Parantamisen ja hoitamisen etiikka / Louhiala, Pekka 357335
Psykiatria / 325119
Sairauksien hoitaminen / Iivanainen, Ansa 346760
Terveet jalat / Saarikoski, Riitta 331414
Tutkimus hoitotieteessä / 365022
Uudistuva mielenterveystyö / Vuorilehto, Maria 348205
Uusia hoitoja autoimmuunisairauksiin / Haavisto, Maija 349532

Lukijan lukemat kirjat:

Diabetes / 325541
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen / Ollila, Johanna 352887 (ihmisääninen Daisy Trio)
Lapsiperheen allergiaopas / Csonka, Péter 313478
Matka sydämeen / Borstel, Johannes Hinrich von 344222
Sydän paikallaan / Aaltonen, Mirva 348392 (ihmisääninen Daisy Trio)
Tautitehdas : miten ylidiagnostiikka tekee meistä sairaita / Pasternack, Iris 327536
Työkuntoon / Autio, Katariina 351566 (ihmisääninen Daisy Trio)